Klimakterium (přechod, klimax) je přirozený stav v životě ženy, kdy dochází k útlumu funkce vaječníků, takže se snižuje tvorba hormonů estrogenu a progesteronu. Zastavuje se menstruační cyklus a nastává ztráta plodnosti – žena není schopna otěhotnět.

Klimakterium přirozeně přichází zhruba mezi 45. až 50. rokem věku ženy, jsou ovšem (i výrazné) odchylky oběma směry. Menstruace je většinou slabší a kratší, stává se nepravidelnou – cykly se prodlužují, až se menstruace ztratí docela (menopauza).

Klimakterium je často doprovázeno řadou (někdy velmi) nepříjemných projevů a zdravotních problémů. Zhruba třetina ženské populace se nachází v postmenopauze a typické potíže má 80 % z nich. Zhruba polovina se obrací na lékaře se žádostí o léčbu. U žen po chirurgickém odstranění vaječníků se příznaky mohou objevit náhle až dramaticky, protože hormonální hladiny v tomto případě neklesají postupně, ale rychle a razantně. Čím mladší žena takovou operaci podstoupila, tím mohou být potíže výraznější.

Nejznámější, nejčastější a pro ženy nejnepříjemnější jsou časté návaly horka s pocením, zvýšené pocení obecně, bušení srdce, poruchy spánku (nespavost), časté změny nálad, deprese, únava, nesoustředěnost, závratě. V důsledku nedostatku estrogenu dochází k úbytku vody v pokožce, tedy ke zvýšené tvorbě vrásek a zrychlenému stárnutí pokožky. Nejzávažnější jsou však další, méně viditelné a méně urgentní zdravotní potíže – vznik osteoporózy, sklony k nadváze, vysokému tlaku a zvýšeným hodnotám cholesterolu a z toho plynoucí zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění; objevuje se také močová inkontinence a zvýšené riziko zánětu močových cest.

Zhruba od šedesátých let dvacátého století známe možnost HRT (hormone replacement therapy), která se zdála být dokonalým řešením klimakterických obtíží a současnou prevencí postmenopauzálních chorob: osteoporózy, kardiovaskulárních chorob i Alzheimerovy nemoci. Koncem dvacátého století užívaly dlouhodobě HRT milióny žen po celém světě.

Vše se však úplně změnilo v roce 2000. V rozsáhlých studiích Women’s Health Initiative (WHI) a Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS II) se zjistilo, že dlouhodobé podávání HRT vede ke ZVÝŠENÉMU riziku infarktu myokardu, mozkové mrtvice, tromboembolie, rakoviny prsu, demence a močové inkontinence. To vedlo k radikálnímu přehodnocení hormonální léčby a HRT, dnes se HRT doporučuje na dobu MAXIMÁLNĚ pěti let a samozřejmě se hledají všemožné alternativy. Pokud řešíte klimakterické obtíže, poraďte se se svým gynekologem o možnostech hormonální léčby (HRT).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *