Isoflavony patří do skupiny fytoestrogenů bohatě se vyskytujících např. v květech červeného jetele nebo v plodech sóji (dále např. čočka, len, apod). Isoflavony jsou strukturálně podobné ženskému pohlavnímu hormonu estrogenu. Proto se s výhodou alternativně a bezpečně používají k řešení tzv. klimakterického syndromu. Selektivně se vážou na tzv. estrogenové receptory (α-estrogenové receptory se nacházejí převážně v prsní a děložní tkáni, kdežto β-estrogenové receptory se vyskytují hlavně v CNS, kardiovaskulárním systému a v kostech). Estrogenové receptory jsou místa, kde se vážou estrogeny (hormony = přenašeči informace ze žláz s vnitřním vyměšováním neboli sekrecí) na povrchu buněk a ovlivňují jejich fungování, včetně růstu a množení.

Isoflavony mají sklon vázat se 25krát více k β-receptorům než k α-receptorům (estrogeny se vážou ke všem stejně), působí proto velmi pozitivně na klimakterické potíže (oběhové a psychické) a vývoj osteoporózy. Při pravidelném užívání isoflavonů se také zřetelně zlepšuje lipidový profil (tedy snižují hladinu krevních tuků).

Je zajímavé, že v Asii a Latinské Americe se projevy klimakteria objevují méně. Bylo zjištěno, že je to způsobeno i skladbou potravy, která je bohatá právě na isoflavony.

V běžné stravě evropských žen se však fytoestrogeny vyskytují pouze v malém množství a jejich doplňování formou potravních doplňků je dobrým řešením, zejména u žen starších 45 let.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *